Tillåt cookies

Vi använder tekniska, analytiska och marketing-cookies för att hjälpa till att förbättra våra tjänster för dig.
Du förblir anonym.

Läs mer om vår Policy om Cookie och Sekretesspolicy

Jämför hotellpriser

Användarvillkor


Dessa användarvillkor framställer villkoren som HotelsCombined Pty Ltd ACN 122 130 554 (vi, oss eller vår) ger tillgång till på Webbplatsen och Information.

1. Definitioner

I dessa användningsvillkor:

Information innebär all tillgänglig information på webbplatsen, inklusive:

 1. Tillgång på hotellrum.
 2. Hotellrumspriser.
 3. Hotellbeskrivningar och fotografier.
 4. hotellets bekvämligheter.
 5. kundrecensioner och
 6. redaktionella kommentarer.

Godkända ändamål innebär att ändamålet att jämföra priser för hotellboende och tjänster i samband med bokningar och/eller resor, men utesluter alla nyutgivning eller återgivning av information eller någon del av informationen till konsumenterna med hjälp av något annat elektroniskt hjälpmedel.

Tredje parts erbjudande innebär varor och tjänster som erbjuds till försäljning av en tredje part.

Webbplats innebär webbplatsen som finns på hotelscombined.se.


2. Tillträde

Genom att besöka hemsidan:

 1. Godkänner du dessa användarvillkor och
 2. garanterar att du har fyllt 18 år.

3. Förbjudna aktiviteter

Du får inte:

 1. Reproducera i en materiell form, publicera, utföra offentligt, överföra till allmänheten eller göra en anpassning av informationen eller någon del av informationen, annat än för Godkänt ändamål.
 2. Tillträda eller övervaka informationen eller någon del av informationen via en robot, spider, scraper eller annat automatiserat hjälpmedel utan föregående skriftligt medgivande.
 3. Bryta mot restriktioner i någon robot exclusion header på webbplatsen eller kringgå eller omintetgöra andra åtgärder som vidtas för att förhindra eller begränsa tillgången till webbplatsen.
 4. Vidta någon åtgärd som medför eller kan medföra en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur.
 5. Försöka att modifiera, översätta, anpassa, ändra, dekompilera, demontera eller dekonstruera någon programvara som används av oss i samband med Webbplatsen.

4. Skadestånd

Du håller oss skadeslösa från och mot alla kostnader, fordringar, krav, ansvar, utgifter, skador och förluster som orsakas av din användning av informationen eller någon del av informationen för något annat ändamål än det godkända ändamålet


5. Kontroll av information och övertagande av risker

5.1 Kontroll av uppgifter

Du måste kontrollera informationens riktighet innan du godkänner eller nyttjar något erbjudande från någon trejde part.

5.2 Riskövertagande

Du tar all risk i samband med ditt:

 1. Användande av hemsidan och information, samt
 2. vid godkännande och användning av något erbjudande från tredje part.

6. Ingen garanti

Vi garanterar inte:

 1. Korrekthet, kvalitet, fullständighet eller tillförlitlighet för hemsidan, informationen och någon tredje parts erbjudanden.
 2. Att webbplatsen och informationen kommer att vara felfri, virusfri, utan avbrott eller fri från otillåten användning eller hackare.

7. Ansvar

7.1 Begränsning

I den utsträckning som villkoren gäller enligtTrade Practices Act 1974 (Cth) tillämpas villkoren på tjänster som tillhandahålls av oss är vårt ansvar för åsidosättande av dessa villkor begränsad till att tillhanda tjänsterna igen eller betala kostnaden för att tillhandahålla tjänsterna igen.

7.2 Undantag

Med undantag för de villkor som enligt lag inte kan uteslutas, är alla andra villkor än de som uttryckligen anges i dessa användarvillkor undantagna.

7.3 Ansvarsbegränsning

Enligt punkt 7.1 ovan är vårt maximala sammanlagda ansvar gentemot dig begränsat till summan 100 $ AU.

7.4 Undantag från ansvar

Vi kommer inte under några omständigheter ansvara för (vare sig i kontrakt, skadestånd eller annat) för eventuella följdskador, särskilda, tillfälliga eller indirekta förluster eller skador, inklusive förlorad vinst som kan uppstå under dessa användarvillkor.


8. Allmänt

8.1 Fullständig överenskommelse

Dessa användarvillkor innehåller den fullständiga överenskommelsen mellan parterna och ersätter alla tidigare meddelanden mellan parterna.

8.2 Tillägg och ändringar

Vi kan göra tillägg eller ändra dessa Användarvillkor när som helst utan meddelande till dig.

8.3 Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa användningsvillkor regleras av och tolkas i enlighet med de lagar som gäller i New South Wales. Du underkastar dig till exklusiv jurisdiktion vid domstolarna i denna stat och Australien för alla frågor som uppkommer av eller i samband med dessa Användarvillkor.

Sök hotell

Rum 1:

2 Vuxna Ändra

Vi hittar fler hotell

Jämför alla de främsta resesajterna i en enkel sökning och hitta det du letar efter. För enkelt.

Bästa pris-garanti

Ingen bokningsavgift, inget tillägg. Det är vårt löfte till dig.

Resenärerna älskar oss

Över 400 miljoner resenärer litade på oss för att hitta de bästa erbjudandena på deras hotell förra året.

© 2020